Βάση Δεδομένων για πράσινους κοινόχρηστους χώρους σε αστικές περιοχές

Η παρούσα Βάση Δεδομένων αποτελεί ένα καινοτόμο σύνολο υφιστάμενων παραδειγμάτων, αναφορών, αποτελεσματικών πρακτικών, και εργαλείων, για το πως μπορεί κανείς/μία να μετατρέψει κοινόχρηστους χώρους σε αστικές περιοχές, σε πράσινες, φιλικές προς το περιβάλλον, περιοχές.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη Βάση Δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικά κέντρα, και την εκπαιδευτική κοινότητα, και από όπου δίνεται  έμφαση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, και σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη βιώσιμων (αειφόρων) και περισσότερο συμπεριληπτικών κοινωνιών.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στη Βάση Δεδομένων επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Νομοθεσία
 • Προστασία
 • Προσβασιμότητα
 • Σύγχρονες Πρακτικές
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Προστιθέμενη Αξία

ή μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε επιλέγοντας μία από τις χώρες.

Η Βάση Δεδομένων θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας κατάστασης, και θα ενημερώνεται τακτικά. Εάν επιθυμείτε να συνεισφέρετε στα ακόλουθα δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς να διστάσετε!

 • Προβολή όλων
 • 01. Νομοθεσία
 • 02. Προστασία
 • 03. Προσβασιμότητα
 • 04. Σύγχρονες Πρακτικές
 • 05. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • 06. Προστιθέμενη Αξία
 • Ελλάδα
 • Κύπρος
Προβολή όλων
 • Προβολή όλων
 • 01. Νομοθεσία
 • 02. Προστασία
 • 03. Προσβασιμότητα
 • 04. Σύγχρονες Πρακτικές
 • 05. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • 06. Προστιθέμενη Αξία
 • Ελλάδα
 • Κύπρος
06. Προστιθέμενη ΑξίαΚύπρος
Gardens of the Future- Κήποι του μέλλοντος
01. ΝομοθεσίαΚύπρος
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (2020)
01. ΝομοθεσίαΚύπρος
Σχέδιο και Στρατηγική για την «Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων»
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
03. ΠροσβασιμότηταΚύπρος
Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020
02. ΠροστασίαΕλλάδα
Για την προστασία του περιβάλλοντος
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΚύπρος
Περιβάλλον για όλους & Κοιτάξτε το Περιβάλλον
06. Προστιθέμενη ΑξίαΚύπρος
Δημοτικός Κήπος Λάρνακας
06. Προστιθέμενη ΑξίαΕλλάδα
Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
WWF Ελλάς
01. ΝομοθεσίαΕλλάδα
Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης
01. ΝομοθεσίαΕλλάδα
Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις
03. ΠροσβασιμότηταΕλλάδα
Σύνταγμα της Ελλάδας – Άρθρο 21 παράγραφος 6
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕλλάδα
QualityΝet Foundation (QNF): “In action for a better world”
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕλλάδα
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς (Κ.Π.Ε. Καστοριάς)
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
02. ΠροστασίαΚύπρος
Νόμος για απόβλητα 2011
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Πράσινο Ταμείο
01. ΝομοθεσίαΚύπρος
Νόμος για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων ή/και Προγραμμάτων του 2005.
01. ΝομοθεσίαΚύπρος
Δασικός Νόμος 2012
06. Προστιθέμενη ΑξίαΚύπρος
Βραβεία Πράσινη Πόλη & Πράσινη Κοινότητα Κύπρου- Βραβεία GreenCityCy
02. ΠροστασίαΕλλάδα
Σύνταγμα της Ελλάδας – Άρθρο 24 «Προστασία του περιβάλλοντος»
03. ΠροσβασιμότηταΕλλάδα
Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε δημόσιους χώρους
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΚύπρος
Gardens of the Future- Κήποι του μέλλοντος
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
03. ΠροσβασιμότηταΚύπρος
Τεχνικές προδιαγραφές για πεζοδρόμια και πλατείες & νομοθεσία για την ασφάλεια χρήσης και την προσβασιμότητα των οικοδομικών έργων.
02. ΠροστασίαΚύπρος
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (2020)
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΚύπρος
Greening Cyprus
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
ECOCITY
03. ΠροσβασιμότηταΕλλάδα
Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
02. ΠροστασίαΕλλάδα
Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας
01. ΝομοθεσίαΕλλάδα
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
01. ΝομοθεσίαΚύπρος
Ο νόμος περί προστασίας και διαχείρισης της φύσης και ο νόμος περί άγριας ζωής 2003.
01. ΝομοθεσίαΕλλάδα
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
03. ΠροσβασιμότηταΚύπρος
Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕλλάδα
Ίδρυμα Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης: «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
06. Προστιθέμενη ΑξίαΕλλάδα
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΚύπρος
Αστικοί Κήποι: Πράσινες γωνίες στη πόλη μας
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΚύπρος
Greenovation
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
The Green Tank
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΚύπρος
Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών Κύπρου (ΚΕΠΕ)
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΚύπρος
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ)
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Οικολογική Κίνηση Πάτρας (OIKIPA)
02. ΠροστασίαΚύπρος
Ο νόμος περί προστασίας και διαχείρισης της φύσης και ο νόμος περί άγριας ζωής 2003.
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕλλάδα
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης: «Πράσινες Γωνιές»
01. ΝομοθεσίαΕλλάδα
Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕλλάδα
WWF “Green Spaces App”
03. ΠροσβασιμότηταΕλλάδα
Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία
06. Προστιθέμενη ΑξίαΕλλάδα
Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων
02. ΠροστασίαΚύπρος
Πρόγραμμα πρόληψης απορριμμάτων 2015/2021
02. ΠροστασίαΕλλάδα
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
03. ΠροσβασιμότηταΚύπρος
Κανονισμός 6.1 Νόμος για Δρόμους & Κτίρια για άτομα με αναπηρία
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Οργάνωση Γη
03. ΠροσβασιμότηταΚύπρος
Ο νόμος για τα άτομα με αναπηρία 2000
02. ΠροστασίαΕλλάδα
Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις