Βάση Δεδομένων για πράσινους κοινόχρηστους χώρους σε αστικές περιοχές

Η παρούσα Βάση Δεδομένων αποτελεί ένα καινοτόμο σύνολο υφιστάμενων παραδειγμάτων, αναφορών, αποτελεσματικών πρακτικών, και εργαλείων, για το πως μπορεί κανείς/μία να μετατρέψει κοινόχρηστους χώρους σε αστικές περιοχές, σε πράσινες, φιλικές προς το περιβάλλον, περιοχές.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη Βάση Δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικά κέντρα, και την εκπαιδευτική κοινότητα, και από όπου δίνεται  έμφαση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, και σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη βιώσιμων (αειφόρων) και περισσότερο συμπεριληπτικών κοινωνιών.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στη Βάση Δεδομένων επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Νομοθεσία
 • Προστασία
 • Προσβασιμότητα
 • Σύγχρονες Πρακτικές
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Προστιθέμενη Αξία

ή μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε επιλέγοντας μία από τις χώρες.

Η Βάση Δεδομένων θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας κατάστασης, και θα ενημερώνεται τακτικά. Εάν επιθυμείτε να συνεισφέρετε στα ακόλουθα δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς να διστάσετε!

 • Προβολή όλων
 • 01. Νομοθεσία
 • 02. Προστασία
 • 03. Προσβασιμότητα
 • 04. Σύγχρονες Πρακτικές
 • 05. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • 06. Προστιθέμενη Αξία
 • Ελλάδα
 • Κύπρος
Προβολή όλων
 • Προβολή όλων
 • 01. Νομοθεσία
 • 02. Προστασία
 • 03. Προσβασιμότητα
 • 04. Σύγχρονες Πρακτικές
 • 05. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • 06. Προστιθέμενη Αξία
 • Ελλάδα
 • Κύπρος
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Οργάνωση Γη
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕλλάδα
WWF “Green Spaces App”
01. ΝομοθεσίαΕλλάδα
Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις
01. ΝομοθεσίαΕλλάδα
Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
03. ΠροσβασιμότηταΕλλάδα
Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία
06. Προστιθέμενη ΑξίαΚύπρος
Βραβεία Πράσινη Πόλη & Πράσινη Κοινότητα Κύπρου- Βραβεία GreenCityCy
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Πράσινο Ταμείο
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
06. Προστιθέμενη ΑξίαΕλλάδα
Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
03. ΠροσβασιμότηταΚύπρος
Ο νόμος για τα άτομα με αναπηρία 2000
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕλλάδα
QualityΝet Foundation (QNF): “In action for a better world”
02. ΠροστασίαΕλλάδα
Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
WWF Ελλάς
02. ΠροστασίαΚύπρος
Πρόγραμμα πρόληψης απορριμμάτων 2015/2021
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΚύπρος
Greening Cyprus
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕλλάδα
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς (Κ.Π.Ε. Καστοριάς)
03. ΠροσβασιμότηταΚύπρος
Τεχνικές προδιαγραφές για πεζοδρόμια και πλατείες & νομοθεσία για την ασφάλεια χρήσης και την προσβασιμότητα των οικοδομικών έργων.
03. ΠροσβασιμότηταΕλλάδα
Σύνταγμα της Ελλάδας – Άρθρο 21 παράγραφος 6
01. ΝομοθεσίαΚύπρος
Ο νόμος περί προστασίας και διαχείρισης της φύσης και ο νόμος περί άγριας ζωής 2003.
02. ΠροστασίαΕλλάδα
Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
03. ΠροσβασιμότηταΚύπρος
Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΚύπρος
Περιβάλλον για όλους & Κοιτάξτε το Περιβάλλον
01. ΝομοθεσίαΚύπρος
Νόμος για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων ή/και Προγραμμάτων του 2005.
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕλλάδα
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης: «Πράσινες Γωνιές»
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΚύπρος
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ)
03. ΠροσβασιμότηταΕλλάδα
Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών
02. ΠροστασίαΕλλάδα
Για την προστασία του περιβάλλοντος
01. ΝομοθεσίαΕλλάδα
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
01. ΝομοθεσίαΕλλάδα
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
06. Προστιθέμενη ΑξίαΕλλάδα
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
06. Προστιθέμενη ΑξίαΕλλάδα
Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού
02. ΠροστασίαΚύπρος
Νόμος για απόβλητα 2011
03. ΠροσβασιμότηταΚύπρος
Κανονισμός 6.1 Νόμος για Δρόμους & Κτίρια για άτομα με αναπηρία
02. ΠροστασίαΕλλάδα
Σύνταγμα της Ελλάδας – Άρθρο 24 «Προστασία του περιβάλλοντος»
01. ΝομοθεσίαΚύπρος
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (2020)
03. ΠροσβασιμότηταΕλλάδα
Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε δημόσιους χώρους
01. ΝομοθεσίαΚύπρος
Σχέδιο και Στρατηγική για την «Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων»
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΚύπρος
Αστικοί Κήποι: Πράσινες γωνίες στη πόλη μας
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΚύπρος
Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών Κύπρου (ΚΕΠΕ)
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Οικολογική Κίνηση Πάτρας (OIKIPA)
02. ΠροστασίαΕλλάδα
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΚύπρος
Gardens of the Future- Κήποι του μέλλοντος
06. Προστιθέμενη ΑξίαΚύπρος
Gardens of the Future- Κήποι του μέλλοντος
05. Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕλλάδα
Ίδρυμα Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης: «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
01. ΝομοθεσίαΚύπρος
Δασικός Νόμος 2012
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
ECOCITY
02. ΠροστασίαΚύπρος
Ο νόμος περί προστασίας και διαχείρισης της φύσης και ο νόμος περί άγριας ζωής 2003.
06. Προστιθέμενη ΑξίαΚύπρος
Δημοτικός Κήπος Λάρνακας
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΚύπρος
Greenovation
01. ΝομοθεσίαΕλλάδα
Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
02. ΠροστασίαΚύπρος
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (2020)
04. Σύγχρονες ΠρακτικέςΕλλάδα
The Green Tank
03. ΠροσβασιμότηταΚύπρος
Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020