Categories: 01. Įstatymai

Saugomų teritorijų steigimas, apsauga, valdymas ir kontrolė

Šis įstatymas nustato su saugomomis teritorijomis susijusius visuomeninius santykius, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus bei reglamentuoja veiklos jose vykdymą. Spauskite čia

Ryšiai su visuomene aplinkosaugos srityje

Šis įstatymas reguliuoja visuomeninius santykius aplinkosaugos srityje, nustato pagrindines juridinių ir fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugant Lietuvos Respublikai būdingą biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą Lietuvos Respublikoje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje. Spauskite čia