Print

Saugomų teritorijų steigimas, apsauga, valdymas ir kontrolė

Šis įstatymas nustato su saugomomis teritorijomis susijusius visuomeninius santykius, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus bei reglamentuoja veiklos jose vykdymą.